Vlera e ujit

Uji është burim i jetës. Organizmi i një të rrituri ka nevojë për mesatarisht 2 litra ujë në ditë.

Uji Jon i plotëson standardet dhe kriteret për konsumim të përditshëm. Konsumimi i ujit Jon ju ndihmon që të keni një trup të shëndetshëm dhe të dehidratuar vazhdimish.

Uji Jon nxirret nga thellësia e tokës së Kosovës dhe paketohet me teknologjinë më të sofistikuar të kohës është brend i Ada Group.

Ada Group është shoqëri aksionare e themeluar në vitin 2013 në Prishtinë. Punën ka filluar në fushat e prodhimit të produkteve të mishit, ujit, ëmbëlsirave dhe produkteve të qumështit. Me investimet në teknologji, lëndë të parë dhe staf Ada Group vendos standard të ri në industrinë ushqimore.

Ada Group është e përkushtuar në ngritjën e cilësisë, teknologji të sofistikuar dhe staf të kualifikuar të cilët janë profesionist të fushave përkatëse

Përveç kësaj, Ada Group investon në trajnimin e stafit dhe kontrollimin e punës se tyre, sipas standardeve ISO 9001:2008 dhe 22000:2005 standard i cili është i vertetuar nga Agjensia e Veterinës dhe Ushqimit dhe Instituti Kombëtarë i Shëndetit Publik.

Uji Jon i cili nxirret nga thellësia e tokës së Kosovës dhe paketohet me teknologjinë më të sofistikuar të kohës është brend i Ada Group. Uji Jon mbushet nga po i njëjti burim ku është mbushur brendi botëror “Schweppes”.

Uji jon është në kontroll të vazhdueshëm
dhe ofron garanci për cilësinë

Konsumimi i vazhdueshëm i ujit i ndihmon organizmit tuaj

Pirja e ujit është shumë e rëndesishme për shkak se uji ndrydh në menyrë natyrale apetitin dhe ndihmon trupin të tretë yndyrnat e rezervuara. Studimet kane treguar se nëse pirja e ujit zvogelohet kjo shkakton rritjen e depozitimit te yndyrave (dhjamit), perderisa nëse pirja e ujit shtohet kjo zvogëlon sasinë e depozitimit të yndyrave në trupin e njeriut

Për këtë arsye rekomandohet pirja e vazhdueshme e ujit që trupi ta përshpejtoj tretjen dhe të ndihmoj në humbjen e peshës

Kujdesi ndaj konsumatorit

049 160 092

Design: 2Bstudio 10 000 Prishtina Kosovo ©2015